Izsludināts remigrantu un uzņēmēju atbalsta konkurss – “Atgriezies Ķekavas novadā”

Līdz 12.maijam remigrantiem un uzņēmējiem iespēja pieteikties projektā uzņēmējdarbības atbalstam “Remigrācijas atbalsta pasākums – “Atgriezies Ķekavas novadā!”.

27.martā domes sēdē tika apstiprināts konkursa “Remigrācijas atbalsta pasākums – “Atgriezies Ķekavas novadā!” nolikums. Pieteikumus konkursa pirmajā kārtā pieņemsim no 10.aprīļa līdz 12.maijam. Ar nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties šeit: https://uznemejiem.kekava.lv/

Atbalsts jaunu uzņēmumu veidošanai tiks sniegts pretendentiem, kas atbilst remigranta statusam – ir vismaz divus gadus dzīvojuši ārvalstīs un ne agrāk kā pirms diviem gadiem ir atgriezušies uz patstāvīgu dzīvi Latvijā. Atbalstu varēs saņemt gan jauna uzņēmuma veidošanai, gan nesen (ne agrāk kā 12 mēnešus pirms pieteikšanās konkursā) dibinātu uzņēmumu attīstībai, kā arī remigrantu pieņemšanai darbā uzņēmumos Ķekavas novadā. Remigranti un uzņēmēji varēs pretendēt uz pašvaldības un valsts grantu no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmas “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts” kopsummā līdz 12000 euro. Granta līdzekļus varēs izmantot pamatlīdzekļu iegādei, izdevumiem par atlīdzību (algām), gan nemateriālajiem ieguldījumiem. Piešķirtie līdzekļi projekta īstenošanai jāizmanto līdz šī gada beigām.

Projektu realizē Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu. Aicinām pretendentus rūpīgi iepazīties ar konkursa nolikumu, vērtēšanas kritērijiem un iesniedzamo dokumentu sarakstu. Pieteikumu sagatavošanas procesā iespējams saņemt konsultāciju vēršoties pie konkursa koordinatores pa tālruni 27904322 vai rakstot uz e-pastu: signija.sulce@kekava.lv.

Pieteikums

Izdevumu_tāme_

Pretendenta_apliecinājums_

Vērtēšanas_kritēriji_

Līgums

Atskaite

Finanšu atskaite

Nolikums

Remigranta pašapliecinājums

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa