Ķekavā aizvadīta Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēde par uzņēmējdarbības attīstību

9. aprīlī Ķekavas kultūras namā notika Latvijas Pašvaldību savienības Valdes sēde, lai pārrunātu uzņēmējdarbības attīstības iespējas un izaicinājumus pašvaldībās.

Valdes sēdes sākumā ekonomikas ministrs Viktors Valainis iezīmēja būtiskākās iezīmes, kādas plānots attīstīt, lai uzlabotu ekonomisko izaugsmi uzņēmējdarbībā: “Darbs ar pašvaldībām notiek diezgan intensīvi. Pašlaik ir aktuāli trīs problēmjautājumi – par birokrātiju, kapitālpieejamību un profesionālu darbaspēka piesaisti. Mēs esam sagatavojuši 62 pasākumu kopumu, lai līdz 2026. gadam izmainītu būvniecības normatīvo regulējumu, lai no idejas līdz realizācijai samazinātu laiku līdz 70%. Pašlaik aicinām uzņēmējus piedalīties lielo investīciju kapitālpieejamības programmā, piesaistot investīcijas projekta realizācijai. Tāpat jau trīs mēnešus aktīvi darbojās mazo biznesu investīciju programma, kas šobrīd ir īpaši populāra reģionos. Programmas mērķis ir attīstītu mazos biznesus. Labā lieta, ko es gribu uzsvērt, drīzumā tiks apstiprināta lielā investīciju padome, kura izskatīs investīciju projektus un aktuālākos problēmjautājumus uzņēmējdarbības jomā.”

Par plānoto uzņēmējdarbības jomā Ķekavas novadā stāstīja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko: “Pašvaldība šogad īstenos remigrācijas projektu “Atgriezies Ķekavas novadā”, lai veicinātu jaunu komersantu un jaunu darba vietu izveidi un radītu mārketinga materiālus augstu kvalificētu darbaspēka piesaistei. Tāpat līdz 2025. gadam plānots izstrādāt stratēģiju uzņēmējdarbības  attīstībai novadā, izveidot zaļo koridoru uzņēmējiem, piesaistīt investīcijas, veicināt jauniešu un uzņēmēju sadarbību, attīstot interešu izglītību vai mūžizglītību novadā un veicinot sadarbību starp Ķekavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistiem un Ķekavas novada uzņēmēju padomi.”

Tikšanās noslēgumā tika apspriestas pašvaldību iespējas ārvalstu tiešo investīciju piesaistei, jaunu industriālo teritoriju izveidošanu un esošu attīstīšanu. Tāpat tika definēti galvenie nosacījumi pašvaldību industriālo ēku un teritoriju nomai, publiskas personas neapbūvēta zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanai un reģionālo biznesa inkubatoru izveidei.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa