Atbalsts uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām uzņēmējdarbības attīstībai

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts”” izsludina atklāta projektu konkursa pirmo kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana“.

Kopējais atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai ir 150 000 eiro: lauku biļetei – 50 000 eiro, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai – 50 000 eiro, jauniešu iniciatīvai – 30 000 eiro. Projektus no 20. aprīļa līdz 20. maijam var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (eps.lad.gov.lv/login). Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Aigu Smiltāni, zvanot uz tālruņa numuru 25418113 vai rakstot uz e-pasta adresi info@daugavkrasts.lv.

23. un 24. aprīlī norisināsies semināri par LEADER finansējuma piesaistes nosacījumiem uzņēmējdarbībā un nevalstiskā sektora organizācijām, projektu atbilstības nosacījumiem sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. Seminārs uzņēmējiem plānots 23. aprīlī no plkst. 14.00 Jaunu ideju centrā Ķekavā, Skolas ielā 2, bet seminārs nevalstiskā sektora organizācijām – 24. aprīlī no plkst. 15.00 Baldonē (vieta tiks precizēta).

Aktuālākā informācija par semināru programmu un pieteikšanos pieejama partnerības “Daugavkrasts” “Facebook” lapā.

Biedrība “Partnerība “Daugavkrasts””