18. aprīlī ceturtais POP-UP pasākums uzņēmējiem par energoefektivitāti

Ceturtais POP-UP (sa)darbības pasākums “KOPĀ BŪS AUGT!” Rīgas reģiona uzņēmējiem norisināsies 18. aprīlī Mārupes novadā. Pasākuma tēma – energoefektivitāte, un tā ietvaros būs iespēja gūt jaunas zināšanas un pieredzi par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu uzņēmumu ikdienā, dzirdēt labās prakses piemērus un veidot jaunas biznesa sadarbības.  

Pirmajā brīdī varētu šķist, ka par šo tēmu zināms un runāts jau daudz, tomēr energoefektivitāte ir plašāks jēdziens par saules paneļiem, vēja ģeneratoriem un pasīvajām ēkām. Pasākumā mēģināsim skaidrot, ko vēl bez iepriekš minētā sevī ietver energoefektivitāte, kas ir energokopienas un kā tās funkcionē, kādas iespējas un atbalsta instrumenti pieejami uzņēmējiem un mājsaimniecībām energoefektivitātes ieviešanai. Un pats svarīgākais: smelsimies iedvesmu un pieredzi no diviem veiksmīgiem Mārupes novada uzņēmumiem – “Kalve Coffee” un “Business Garden Rīga”, kuri savā praksē arī īstenojuši un ieviesuši energoefektivitātes pasākumus. “Business Garden Rīga” ir ieguvis prestižo WELL Health-Safety novērtējumu, savukārt “Kalve Coffee” ir pasaule atzīts un novērtēts uzņēmums.

Visa pasākuma gaitā dalībniekiem būs iespēja apmainīties ar pieredzi un iepazīties ar Mārupes novada uzņēmumu ilgtspējīgajiem un inovatīvajiem risinājumiem biznesā, kā arī iepazīties un tīkloties.

Pasākuma mērķis ir veicināt Rīgas reģiona uzņēmēju sadarbību, izceļot ilgtspējīgus un inovatīvus uzņēmumu darbības risinājumus, kā arī iepazīt Mārupes novada uzņēmumus.

Lai pieteiktu dalību, līdz 15. aprīlim jāaizpilda anketa: https://ej.uz/pop_up_mārupe. Pasākums ir bez maksas.

Pasākuma programma:

  • 00 – 15.00 “Kalve Coffee” – pasaules atzinība un atbildība it visā, ko dara (Viesošanās “Kalve Coffee” grauzdētāvā Jaunmārupē, Mazcenu alejā 43b).
  • 00 – 15.15 Ceļš uz biroju kompleksu “Business Garden Rīga” (Malduguņu iela 2, Mārupe).
  • 15 – 15.45 Iepazīšanās ar “Business Garden Rīga” – ekskursija.
  • 45 – 16.00 “Business Garden Rīga” pieredze energoefektiviātes jomā.

ĪSI UN KODOLĪGI PAR SVARĪGĀKO ENERGOEFEKTIVĪTĀTES JOMĀ:

  • 00 – 16.20 Ko tā ietver, energokopienas, labās prakses piemēri Latvijā, iespējas un ieteikumi (Dzintars Jaunzems, RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta mācībspēks, Latvijas Bankas padomnieks enerģētikas un klimata politikas jomā).
  • 20 – 16.40 Energoefektivitātes iniciatīvas un iespējas Rīgas reģionā (Inga Brieze, Rīgas plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja).
  • 40 – 17.00 Energoefektivitāte uzņēmējdarbībā – atbalsta iespējas, labās prakses piemēri (Daina Cinovica, ALTUM Centra reģiona vadītāja).
  • 00 – 18.30 Vakariņas, tīklošanās.

Projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” ietvaros Pierīgas reģionā norisinājušies jau trīs Pop-Up pasākumi. Maijā un jūnijā sekos pēdējie pasākumi, un katrs no tiem būs veltīts citai uzņēmējdarbības tēmai, izzinot vai iepazīstinot ar uzņēmumiem, kuri darbojas saskaņā ar ilgtspējīgiem un inovatīviem darbības risinājumiem. Mērķis – veicināt vietējo uzņēmēju atpazīstamību, izceļot ilgtspējīgu un inovatīvus uzņēmuma darbības risinājumus un rosināt uzņēmumu savstarpēju sadarbību.

Aktivitāte notiek LEADER sadarbības projekta “(sa)DARBĪBA: uzņēmēju sadarbības ekosistēmas stiprināšana” (Nr. 23-00-A019.332-000003), ko īsteno biedrība “Partnerība Daugavkrasts” sadarbībā ar piecām vietējās rīcības grupām – biedrībām “Pierīgas partnerība”, “Jūras zeme”, “Ropažu Garkalnes partnerība”, “Stopiņu Salaspils Partnerība” un “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Vairāk par projektu: https://ej.uz/sa_DARBIBA

 Aiga Smiltāne