Uzņēmēju dienā piedalījušies 250 jaunieši

8. martā Ķekavas vidusskolā norisinājās Uzņēmēju diena, kurā piedalījās Ķekavas novada vispārējās izglītības iestāžu 10.–12. klases skolēni. Par uzņēmuma dibināšanu, biznesa ideju realizēšanu un karjeras veidošanu pieredzē dalījās deviņi uzņēmēji.

Ķekavas novada pašvaldība 8. martā Ķekavas vidusskolas aktu zālē rīkoja Uzņēmēju dienu, kurā aicināja piedalīties jauniešus – Ķekavas novada vispārējās izglītības iestāžu 10.–12. klases skolēnus – četrās izzinošās lekcijās, lai iepazītos ar deviņiem uzņēmējiem un smeltos iedvesmu dibināt savu uzņēmumu un realizēt savas idejas karjeras veidošanai.

Par digitalizāciju kā mūsdienīgu panākuma atslēgu dalījās pieredzē SIA “SPH Engineering” un SIA “3D360”, par sociālo uzņēmējdarbību stāstīja SIA “Dabas zirgi” un SIA “Pārtapis” pārstāvji, pieredzē par uzņēmējdarbību sporta jomā dalījās BMX klubs “Mārupe” un FK “Auda”, savukārt SIA “Silmachy Remedies”, SIA “Augs” un SIA “MBooM ad” stāstīja par radošo uzņēmējdarbību un domāšanu ārpus rāmjiem.

Paldies Ķekavas vidusskolai un Ķekavas novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem par atsaucību!

Galerija

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa