Biedrība “Partnerība Daugavkrasts” izsludina perioda LEADER projekta 1. kārtu

No šā gada 20. aprīļa līdz 20. maijam biedrības “Partnerība Daugavkrasts” teritorijā darbojošies esošie un topošie uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas un citi interesenti varēs iesniegt projektus savu ideju realizācijai ar LEADER finansējuma atbalstu!

Šī būs pirmā projektu iesniegšanas kārta jaunajā plānošanas periodā 2023. – 2027. gadam. Kopējā izsludinātā sabiedriskā finansējuma summa: 280 000 EUR. Projekts tiek izsludināts četrās rīcībās:

1.1. Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 30 000 EUR, atbalsta intensitāte 40%-55%.

1.2. Lauku biļete, maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 15 000 EUR, atbalsta intensitāte 40%-55%.

2.2. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana, maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 10 000 EUR, atbalsta intensitāte 70%-90%.
2.3. Jauniešu iniciatīvas, fiksētās summas maksājums vienam projektam – 6 000 EUR ar 100% atbalta intensitāti.

Pilns sludinājuma teksts/ sludinājums. Ar projekta sagatavošanai noderīgu informāciju – Ministru kabineta noteikumiem, Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, SVVA stratēģijas īstenošanas nolikumu un projektu pašnovērtējuma veidlapām var iepazīties Partnerības Daugavkrasts mājaslapā sadaļā Dokumenti.

Aicinām sekot līdz informācijai par projektu sagatavošanas semināriem!

Biedrība “Partnerība Daugavkrasts”