Sociālās uzņēmējdarbības programmā “Augšup” šogad saņemts 21 pieteikums

Sociālās uzņēmējdarbības grantu programmā “Augšup” šogad ir saņemts 21 pieteikums finansiāla atbalsta saņemšanai dažādu sabiedriski nozīmīgu biznesa ideju realizēšanai. Kopējais pieejamais grantu apmērs šogad ir 56 tūkstoši eiro, bet maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam ir astoņi tūkstoši eiro. Programmu “Augšup” jau trešo reizi īsteno SEB banka kopā ar Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Siguldas un Jelgavas novadiem. Šī gada uzvarētājus žūrijas komisija paziņos jūnijā.

“Mēs vienmēr esam uzmanīgi vērojuši un centušies atbalstīt jaunas un inovatīvas tendences ekonomikā un sabiedrībā, un sociālā uzņēmējdarbība ir viena no tām. Šogad – trešajā programmas norises gadā – esam saņēmuši ļoti daudzveidīgus un vērtīgus sociālās uzņēmējdarbības projektus, kuru vidū ir gan izglītību veicinošas iniciatīvas, gan idejas veselības aprūpes jomā un citi sabiedriski nozīmīgi projekti. Visi projekti ir vērsti uz pozitīvām pārmaiņām sabiedrībā, peļņas gūšana nav šo ieceru visrmērķis. Sociālās uzņēmējdarbības fenomens apliecina, ka peļņas gūšana ir apvienojama ar sabiedriski nozīmīgu mērķu sasniegšanu,” norāda SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

Šogad saņemto pieteikumu vidū ir, piemēram, projekts par STEAM (izglītības pieeja, kas fokusējas uz digitālajām prasmēm un radošumu) darbnīcas izveidi skolām; iecere, kas paredz izveidot rehabilitācijas un atpūtas vietu senioriem; projekts par pašpalīdzības prasmju apguves veicināšanu onkoloģijas pacientiem, kas paredz veidot izglītojošus video un tiešsaistes apmācības cilvēku psihoemocionālās veselības stiprināšanai; projekts, kas paredz izveidot speciālu apģērbu cilvēkiem ar kustību traucējumiem; ideja, kas paredz uzlabot sistēmu bezvēsts pazudušu personu efektīvākai atrašanai; projekts par socializācijas programmu mobinga ierobežošanai un virkne citu vērtīgu iniciatīvu.

Iesniegt projektus šogad varēja līdz 30. aprīlim. Tagad pieteikumus vērtē žūrijas komisija, kuras sastāvā ir biznesa profesionāļi, kā arī sociālās uzņēmējdarbības jomas un pašvaldību pārstāvji. Rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks jūnijā.

Ar grantu programmu “Augšup” tiek veicināta un atbalstīta jēgpilnu, dažādām sabiedrības grupām nozīmīgu biznesa ideju realizēšana. Pretendēt uz finansiālu atbalstu programmā var gan jau strādājoši uzņēmumi, gan arī vēl neīstenotu sociālās uzņēmējdarbības ideju autori.

Iepriekšējos gados programmā piedalījās Pierīgas pašvaldības, šogad programma ir paplašinājusies un tai pievienojies arī Jelgavas novads. Grantu programma “Augšup” norisinās jau trešo reizi. Pērn programmas ietvaros atbalstu savas sociālās uzņēmējdarbības idejas īstenošanai saņēma seši uzņēmēji.

SEB banka