Aicinām uzņēmējus piedāvāt darbavietas skolēniem vasarā

Ķekavas novada pašvaldība aicina uzņēmējus piedāvāt darbavietas novadā deklarētajiem skolēniem  (bērniem un pusaudžiem) vecumā no 13 līdz 18 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta 2024. gada 1. janvārī ir Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, vai viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem 2024. gada 1. janvārī ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, saņemot atbalstu no Ķekavas novada pašvaldības. Pieteikumu var iesniegt pašvaldībā līdz 15. maijam.

Ķekavas novada pašvaldība arī šogad turpinās atbalstīt uzņēmumus, kuri vasaras brīvlaikā sniegs darba iespējas skolēniem, sedzot pusi no darba algas par bērniem un pusaudžiem vecumā no 13 (pilni 13 gadi, stājoties darbā) līdz 18 gadiem (pilni 18 gadi kalendārajā gadā), kuri ir deklarēti Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, vai viens no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem ir deklarēts Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Uzņēmēji tiek aicināti iesniegt informāciju par piedāvātajām vakancēm  Ķekavas novada pašvaldībā līdz 15. maijam, aizpildot pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/17tS8aiGuFXkUCdOD3mAyIFW1m6MkF0-VPV8SUFuwXdU/edit

Skolēniem pēc 15. maija būs pieejams saraksts ar uzņēmēju iesniegtajām vakancēm, sniedzot iespēju atrast piemērotāko vasaras darbu. Viens no iniciatīvas uzdevumiem ir sagatavot jauniešus darba tirgum. Lai pieteiktos izraudzītajai vakancei, skolēniem ir jāsagatavo savs CV un motivācijas vēstule, kas būs jānosūta uz e-pasta adresi darbs.vasara@kekava.lv.

Pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes darbinieki šajā procesā ir kā starpnieki – saņemot CV un motivācijas vēstules, pieteikumi tālāk tiek nosūtīti darba devējam, kurš izvēlas skolēnus darbam vasarā.

Projekta mērķis ir veicināt aktīvu sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī motivēt skolēnus gūt pirmo darba pieredzi un pilnveidot savas prasmes. Šī ir jauniešu iespēja paplašināt savu redzesloku un gūt lielāku izpratni par profesiju daudzveidību, nepieciešamajām prasmēm, iemaņām un zināšanām. Tas ir arī lielisks veids, kā gūt praktisku pieredzi, tādējādi veicinot skolēnu konkurētspēju nākotnes darba tirgū.

Projektā iesaistīties aicināti Latvijas Republikā reģistrēti uzņēmumi, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas, kuras noslēgušas vienošanos ar pašvaldību par nodarbinātības pasākumu organizēšanu un nodrošināšanu vasaras brīvlaikā atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Papildu informāciju var saņemt, sazinoties ar Ilvu Šembeli (tālrunis 26465814).

pastedGraphic.png  Kārtība, kādā tiek organizēts un finansēts skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde