Reģistrē uzņēmumu vai iestādi dalībai Ēnu dienā

4. aprīlī visā Latvijā notiks Ēnu diena, kuras laikā 1.–12. klašu skolēni var klātienē apmeklēt sev interesējošu darbavietu un vērot šīs profesijas pārstāvja darba ikdienu. Aicinām Ķekavas novada uzņēmumus un organizācijas iesaistīties Ēnu dienā un no 24. februāra līdz 21. martam elektroniski pievienot vakances.

Ēnu diena ir pasaulē pazīstama un atzīta „Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.–12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni var apmeklēt kādu darbavietu un vērot sev interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Aicinām novada uzņēmējus un iestādes no 24.februārim līdz 21. martam reģistrēt vakances. Plašāka informācija par vakanču reģistrāciju pieejama tīmekļa vietnē enudiena.lv, kā arī aicinām skatīt pievienoto infografiku.

Ēnu devējiem īpaša sagatavošanās Ēnu dienai nav nepieciešama, taču aicinām iepriekš pārdomāt dienas plānu, lai skolēniem būtu iespēja redzēt gan darba ikdienu un darba pienākumus, gan iepazīt uzņēmumu kopumā. Ēnu dienā sagatavojiet informāciju un izdales materiālus (ja tādi ir) jūsu ēnotājiem par savu uzņēmumu, iestādi vai organizāciju. Skolēniem tie noderēs, daloties pieredzē ar saviem klasesbiedriem un skolotājiem.

Skolēnu pietiekšanās vakancēm paredzēta no 1. marta līdz 21.martam.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa